Робота класного керівника

Щоденно:

• з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

• бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;

• організація чергування у класі;

• індивідуальна робота з учнями;

• контроль зовнішнього вигляду учнів;

• організація харчування.

Щотижня:

• проведення годин класного керівника;

• перевірка щоденників;

• проведення заходів у класі за планом роботи;

• робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського

самоврядування

• контроль за виконанням доручень;

• організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;

• робота з батьками;

• робота з учителями, які працюють у класі;

• зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою).

Щомісяця:

• проведення класних зборів;

• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

• організація чергування класу у школі;

• відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;

• консультації у шкільного психолога.

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних особливостей, аналіз розвитку учнівського колективу;

• контроль за станом підручників;

• зустріч з батьківським активом;

• відвідування учнів удома.

Два рази на рік:

• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

• заповнення табелів успішності та видача їх учням;

• проведення батьківських зборів;

• участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;

• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

• складання плану роботи на канікули.

Один раз на рік:

• аналіз плану виховної роботи за попередній навчальний рік та складання плану на наступний рік;

• проведення відкритого виховного заходу;

• оформлення особових справ учнів;

• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);

• робота з підручниками (видача, перевірка, здавання);

• написання характеристик (за необхідності);

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з важкими учнями.

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів.

11. Журнал обліку занять з учнями, які навчають вдома (якщо такі учні є).

12. Літопис або фотоальбом класу.

ТЕМАТИКА БЕСІД З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Дорожній рух.

2. Відкриті вікна на верхніх поверхах.

3. Протяги у приміщеннях та їх наслідки (розбите скло вікон).

4. Отруєння ліками.

5. Отруєння грибами.

6. Проблема наркотиків.

7. Куріння.

8. Самогубство.

9. Укуси комах.

10. Укуси тварин.

11. Зустрічі зі сторонньою людиною.

12. Електричні прилади.

13. Газові прилади.

14. Поведінка на воді.

15. Поведінка під час екскурсій.

16. Поведінка в транспорті.

17. Поведінка під час суботнику.

18. Правила техніки безпеки під час чергування.

19. Правила безпеки при проведені новорічних свят.

20. Правила безпеки поведінки на шкільних вечорах.

21. Поведінка дитини в автономній ситуації.

22. Колючі та ріжучі предмети.

23. Домашні хімічні речовини в побуті.

24. Безпека при поводженні з гострими предметами (олівець попав в око).

25. Дитячий травматизм один одного (вдарити по голові книжкою).

26. Підніжки.

27. Рух сходами (катання на перилах)

28. Прийом їжі на перерві.

ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:

1. Вивчення учнів.

2. Організація учнівського колективу.

3. Організація учнівського самоврядування.

4. Робота з батьками та громадськістю:

а) організація виховної діяльності за різними напрямами;

б) індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками.

Можливі види контролю за діяльністю класного керівника з боку адміністрації школи:

1. Перевірка ведення документації.

2. Аналіз виховної роботи з класом.

3. Контроль за проведенням годин класного керівника та інших виховних заходів.

4. Контроль за проведенням індивідуальної виховної роботи з різними категоріями учнів.

5. Контроль за чергуванням класу у школі.

6. Контроль за санітарним станом кабінету та його ремонтом.

7. Контроль за відвідуванням занять учнями.

8. Контроль перевірки щоденників.

9. Анкетування учнів

10. Аналіз системи роботи з батьками (відвідування батьківських зборів, протоколи, доповіді, виступи, батьківський всеобуч, робота на рівні класу, відвідування сімей учнів, матеріали обстежень багатодітних та малозабезпечених сімей, допомога батьків школі тощо).

Індивідуальна виховна робота протягом року

Відвідування та спостереження за учнями в сім’ї, бесіди з учнями, батьками.

Спостереження за реакцією батьків на оцінки учнів, на записи та зауваження

в щоденнику.

Бесіди з батьками та учнями про довірливі стосунки між ними.

Бесіди та консультації батьків про організацію режиму дня дитини і домашньої роботи.

Пам’ятка для класних керівників

1. Папка класного керівника повинна містити:

- Список учнів класу, відомості про місце проживання

- Відомості про батьків

- Соціальний паспорт класу

- Список доручень учнів класу

- План виховної роботи

- Протоколи класних зборів

- Протоколи батьківських зборів

- Матеріали вивчення особистості учня, класного колективу

- Матеріали вивчення потенціалу батьків

- Матеріали, які використовуються для підготовки батьківських зборів, годин спілкування

- Розробки, сценарії виховних годин, свят

- Інструктивнно-нормативні документи з питань виховної роботи

2. В класному куточку повинна міститися інформація:

- План роботи класу (календар життєдіяльності)

- Рішення класних зборів

- Список активу класу

- Список доручень

- Графік чергування учнів

- Правила для учнів

Картка вивчення сім’ї

1. Прізвище, ім’я учня________________________________________

2.Адреса__________________________________________________

3.Тип сім'ї: повна проста (батьки, діти), повна складна (батьки, діти, бабуся,

дідусь), повна, але один із батьків нерідний, неповна.

_________________________________________________________

4.Кількість дітей____________________________________________

5.Житлові й матеріальні умови________________________________

6.Де і ким працюють батьки_________________________________

7.Освіта дорослих членів сім’ї_________________________________

8.Культурний рівень батьків:

• наявність домашньої бібліотеки____________________________

• читання періодичної преси________________________________

• читання педагогічної літератури____________________________

• відвідування осередків культури___________________________

9.Сімейна атмосфера: (доброзичлива, дружелюбна, нестійка, байдужа, гнітюча, недоброзичлива)

___________________________________________________________

10.Хто з батьків більше приділяє увагу дітям?____________________

11.Система виховного впливу:

• узгодженість усіх членів сім’ї у питаннях виховання дитини ______

• відсутність чи наявність конфліктів щодо виховання дітей;______

• відсутність виховання як системи цілеспрямованого впливу.______

12.Взаємодія з навчальним закладом____________________________

Акт обстеження матеріально - побутових умов проживання учня/учениці

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі :

класного керівника _________ класу _____________________________________

члена батьківського комітету __________________________________________

соціального педагога__________________________________________________

цього дня провели обстеження матеріально-побутових умов учня

________ класу ______________________________________________________

і виявили наступне :

сім’я, в якій проживає учень ___ класу __________________________________

складається з ____осіб, в тому числі дорослих членів сім’ї _____ дітей _____

Мати _______________________________________________________________

Батько ______________________________________________________________

Діти ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Як сім’я впливає на виховання підлітка __________________________________

____________________________________________________________________

Які доручення має підліток по господарству ______________________________

Батько ______________________________________________________________

Де працює ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Мати________________________________________________________________

Де працює ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Висновок ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Класний керівник __________________________________

Член батьківського комітету_________________________

Соц.педагог_______________________________________

Батьки з актом ознайомлені__________________________

Поради класному керівнику з проведення зборів

- Перед початком зборів краще "залишити за дверима" поганий настрій.

- Відведіть на проведення батьківських зборів не більше 1,5 години.

- Найприємніший звук для людини - її ім'я. Покладіть перед собою список з іменами та по-батькові батьків.

- Перед початком батьківських зборів оголосіть питання, які плануєте обговорити.

- Не забудьте "золоте правило" педагогічного аналізу: починати з позитивного, потім говорити про негативне, завершувати розмову пропозиціями на майбутнє.

- Попередьте батьків, що не вся інформація може стати надбанням дітей.

- Подякуйте всім, хто знайшов час прийти (особливо татусів).

- Дайте зрозуміти батькам, що ви добре розумієте, як важко дитині вчитися.

- В особистій бесіді оцінюйте успіхи дітей щодо їх потенційних можливостей.

- Доведіть до батьків думку, що "поганий учень" не означає "погана людина".

- Батько повинен піти зі зборів з відчуттям, що він може допомогти своїй дитині.

Не варто

- Засуджувати присутніх батьків за неявку відсутніх.

- Порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів.

- Давати негативну оцінку всьому класу.

- Переоцінювати значення окремих предметів.

- Обирати для спілкування повчальний тон.

Осмислення підсумків батьківських зборів

Підведення підсумків зборів починається на самих зборах - необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про підготовку до наступного зібрання. Важливо з'ясувати і ставлення батьків до проведених зборів, розумно заздалегідь підготувати необхідні опитувальні листи для фіксування їх оцінок і побажань. Все це згодом стане предметом роздумів для класного керівника.

Предметом аналізу повинні також стати:

- явка батьків, причини відсутності;

- персональний склад батьків, які залишилися на особисту бесіду;

- запитання батьків в ході зборів, їх участь в обговоренні питань.

Інформація про підсумки батьківських зборів повинна бути доведена до адміністрації школи і колег-педагогів.

Тематика батьківських зборів:

Початкова школа

- Психологічні та фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку.

- Режим дня і його вплив на якість навчання.

- Світ очима першокласника. Особливості сприйняття в учня першого класу.

- Роль читання на початковому етапі навчання. Читання як джерело знань і одна з основ формування особистості.

- Роль гри в розширенні кругозору дитини.

- Виховання працьовитості. Розподіл обов'язків у родині.

- Діти і гроші. Сімейний бюджет і дитина.

- Пустощі і хуліганство - чи є відмінності?

- Роль сім'ї у формуванні особистості дитини.

Середня школа

- Адаптація учнів до умов навчання в середній школі: проблеми і завдання.

- Індивідуальні труднощі школярів у навчанні та шляхи їх подолання.

- Коли легко вчитися?

- Здібна дитина - не дар природи. Нездібних дітей немає.

- Роль сім'ї у вихованні культури поведінки дитини.

- Психологічні особливості підліткового періоду. Роль сім'ї у формуванні почуття дорослості і прагненні до самостійності.

- Бачити і розуміти. Співчуття, співпереживання і допомога дитині - гарантія миру, спокою і благополуччя в сім'ї.

- Особливості міжособистісних відносин підлітків.

- Психологічний стрес і підліток.

- Допомога батьків у формуванні та розвитку вольових якостей.

- Труднощі зростання та їх вплив на відносини між батьками та підлітками.

- Виховання дітей і "ножиці часу".

- Роль сім'ї і школи у виборі учнями шляху подальшої освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 217